k.ú.: 792152 - Skříněřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550701 - Zbytiny NUTS5 CZ0315550701
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 12606
zahrada 9 10813
travní p. mez, stráň 5 13288
travní p. 101 1049476
lesní poz 76 5486056
vodní pl. rybník 1 4892
vodní pl. tok umělý 18 14969
vodní pl. zamokřená pl. 1 31804
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 2 200
zast. pl. 19 6813
ostat.pl. dráha 1 31953
ostat.pl. jiná plocha 51 104082
ostat.pl. mez, stráň 8 10554
ostat.pl. neplodná půda 15 9198
ostat.pl. ostat.komunikace 27 72175
ostat.pl. silnice 5 20060
ostat.pl. zamokřená pl. 7 41887
Celkem KN 350 6920835
Par. KMD 350 6920835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 19
LV 41
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2012
S-SK GS 1:2880 1826 25.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 13:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.