k.ú.: 792225 - Zděchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545244 - Zděchov NUTS5 CZ0723545244
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 344096
zahrada 322 237784
ovoc. sad 13 24813
travní p. mez, stráň 291 645271
travní p. 1786 4027213
lesní poz 627 7010021
vodní pl. nádrž umělá 1 371
vodní pl. tok přirozený 11 55921
vodní pl. zamokřená pl. 1 101
zast. pl. zbořeniště 4 169
zast. pl. 500 77796
ostat.pl. jiná plocha 215 77437
ostat.pl. manipulační pl. 27 19598
ostat.pl. neplodná půda 227 211323
ostat.pl. ostat.komunikace 195 221085
ostat.pl. pohřeb. 3 2528
ostat.pl. silnice 3 13254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20799
ostat.pl. zeleň 11 12840
Celkem KN 4430 13002420
Par. DKM 1 86
Par. KMD 4429 13002334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 215
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 63
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 118
rozestav. 1
Celkem BUD 493
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 548
spoluvlastník 823

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 08:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.