k.ú.: 792233 - Morašice v Železných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 573035 - Morašice NUTS5 CZ0532573035
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 218394
zahrada 118 77759
ovoc. sad 8 24412
travní p. 294 849322
lesní poz 66 3098715
vodní pl. nádrž umělá 1 211
vodní pl. tok umělý 35 13410
zast. pl. společný dvůr 2 152
zast. pl. 98 29932
ostat.pl. jiná plocha 13 18191
ostat.pl. manipulační pl. 20 27330
ostat.pl. neplodná půda 25 8535
ostat.pl. ostat.komunikace 104 72667
ostat.pl. silnice 7 25355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2343
ostat.pl. zeleň 2 203
Celkem KN 857 4466931
Par. KMD 857 4466931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 97
LV 182
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 09.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.