k.ú.: 792241 - Spytovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 576026 - Zdechovice NUTS5 CZ0532576026
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 1269111
zahrada 49 34977
ovoc. sad 12 38720
travní p. 174 501209
lesní poz 195 331340
vodní pl. rybník 1 1594
vodní pl. tok přirozený 2 825
vodní pl. tok umělý 71 22882
vodní pl. zamokřená pl. 1 3503
zast. pl. zbořeniště 1 712
zast. pl. 94 48002
ostat.pl. jiná plocha 24 22190
ostat.pl. manipulační pl. 73 75892
ostat.pl. neplodná půda 15 17157
ostat.pl. ostat.komunikace 95 49861
ostat.pl. silnice 36 35292
Celkem KN 1140 2453267
Par. KMD 1140 2453267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 88
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 177
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 31.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.