k.ú.: 792250 - Zdechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 576026 - Zdechovice NUTS5 CZ0532576026
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 977664
zahrada 232 131671
ovoc. sad 8 30100
travní p. 191 444780
lesní poz 177 3142525
vodní pl. rybník 6 213486
vodní pl. tok přirozený 35 7713
vodní pl. tok umělý 38 14257
vodní pl. zamokřená pl. 1 1608
zast. pl. zbořeniště 2 538
zast. pl. 264 83217
ostat.pl. dobývací prost. 3 4772
ostat.pl. dráha 5 12640
ostat.pl. jiná plocha 123 101900
ostat.pl. manipulační pl. 48 506826
ostat.pl. neplodná půda 37 36039
ostat.pl. ostat.komunikace 149 163284
ostat.pl. pohřeb. 1 2814
ostat.pl. silnice 42 83673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 117887
ostat.pl. zeleň 18 92229
Celkem KN 1575 6169623
Par. KMD 1575 6169623
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 4
rozestav. 1
Celkem BUD 258
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 2
Celkem JED 48
LV 391
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 14:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.