k.ú.: 792268 - Zdelov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576930 - Zdelov NUTS5 CZ0524576930
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 310001
zahrada mez, stráň 1 2481
zahrada skleník-pařeniš. 1 19
zahrada 156 158171
ovoc. sad 3 55294
travní p. mez, stráň 15 19978
travní p. 327 1966839
lesní poz les(ne hospodář) 4 7445
lesní poz 78 280085
vodní pl. nádrž umělá 3 131517
vodní pl. tok přirozený 43 30060
vodní pl. tok umělý 28 61487
vodní pl. zamokřená pl. 17 13162
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 178 83209
ostat.pl. jiná plocha 62 59640
ostat.pl. manipulační pl. 5 18076
ostat.pl. mez, stráň 13 7554
ostat.pl. neplodná půda 20 22025
ostat.pl. ostat.komunikace 114 87566
ostat.pl. silnice 4 24233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10730
ostat.pl. zeleň 1 1459
Celkem KN 1104 3351146
Par. DKM 1104 3351146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 170
LV 241
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.08.1996 nové mapování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.08.1996
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 06:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.