k.ú.: 792292 - Zdeňkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588245 - Zdeňkov NUTS5 CZ0632588245
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 2144815
zahrada 100 58257
travní p. 199 512027
lesní poz 39 1043660
vodní pl. rybník 38 103261
vodní pl. tok přirozený 28 8202
zast. pl. zbořeniště 1 299
zast. pl. 60 32131
ostat.pl. jiná plocha 15 5491
ostat.pl. manipulační pl. 20 9850
ostat.pl. neplodná půda 9 3929
ostat.pl. ostat.komunikace 109 63475
ostat.pl. silnice 1 18557
Celkem KN 981 4003954
Par. KMD 981 4003954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 51
LV 121
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 23:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.