k.ú.: 792381 - Zdětín na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590223 - Zdětín NUTS5 CZ0713590223
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 3173395
zahrada 330 236728
ovoc. sad 2 6846
travní p. 309 345831
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 35 1131355
vodní pl. nádrž přírodní 1 410
vodní pl. nádrž umělá 2 2507
vodní pl. tok přirozený 47 41411
vodní pl. tok umělý 1 270
zast. pl. společný dvůr 1 335
zast. pl. zbořeniště 10 2760
zast. pl. 437 92103
ostat.pl. dráha 2 23920
ostat.pl. jiná plocha 44 8892
ostat.pl. manipulační pl. 17 10473
ostat.pl. neplodná půda 5 2271
ostat.pl. ostat.komunikace 114 121263
ostat.pl. pohřeb. 2 1535
ostat.pl. silnice 15 94128
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22446
ostat.pl. zeleň 26 11776
Celkem KN 1789 5330705
Par. DKM 2 93
Par. KMD 1787 5330612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 151
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 182
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 436
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 511
spoluvlastník 665

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.04.2012 28.02.1824 1:2880, od r. 1950 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.