k.ú.: 792501 - Zdíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550728 - Zdíkov NUTS5 CZ0315550728
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 479 1669507
zahrada 314 171736
ovoc. sad 1 3716
travní p. 624 1742970
lesní poz 185 6906470
vodní pl. nádrž umělá 5 13848
vodní pl. rybník 1 3522
vodní pl. tok přirozený 45 11370
vodní pl. tok umělý 85 20126
zast. pl. společný dvůr 1 151
zast. pl. 601 116219
ostat.pl. jiná plocha 128 49797
ostat.pl. manipulační pl. 142 70553
ostat.pl. neplodná půda 266 211609
ostat.pl. ostat.komunikace 319 150315
ostat.pl. silnice 56 96322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 29730
ostat.pl. zeleň 20 25284
Celkem KN 3275 11293245
Par. DKM 3275 11293245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 272
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 117
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 592
byt.z. byt 121
obč.z. byt 11
Celkem JED 132
LV 788
spoluvlastník 2125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.09.2009
ZMVM 1:2000 16.03.1990 17.09.2009
S-SK GS 1:2880 1837 16.03.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 13:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.