k.ú.: 792586 - Dubí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1279225
zahrada 34 26983
travní p. 182 528204
lesní poz 34 237225
vodní pl. nádrž umělá 1 615
vodní pl. rybník 8 58710
vodní pl. tok přirozený 7 1414
vodní pl. tok umělý 1 798
vodní pl. zamokřená pl. 1 201
zast. pl. společný dvůr 2 151
zast. pl. zbořeniště 6 899
zast. pl. 43 22875
ostat.pl. dráha 2 14128
ostat.pl. jiná plocha 16 4543
ostat.pl. manipulační pl. 16 15795
ostat.pl. neplodná půda 35 23712
ostat.pl. ostat.komunikace 53 48990
ostat.pl. silnice 20 30231
Celkem KN 597 2294699
Par. KMD 597 2294699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 43
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 100
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2014
S-SK GS 1:2880 1838 27.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 19:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.