k.ú.: 792624 - Kunčina Ves u Zdobnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576948 - Zdobnice NUTS5 CZ0524576948
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2500
zahrada 41 56750
travní p. mez, stráň 8 44696
travní p. 149 2486761
lesní poz ostat.komunikace 2 2034
lesní poz 46 1517848
vodní pl. nádrž umělá 1 1247
vodní pl. tok přirozený 14 23739
vodní pl. tok umělý 1 943
vodní pl. zamokřená pl. 5 23004
zast. pl. zbořeniště 3 1061
zast. pl. 76 43464
ostat.pl. jiná plocha 34 25679
ostat.pl. manipulační pl. 6 13420
ostat.pl. mez, stráň 1 740
ostat.pl. ostat.komunikace 51 91926
ostat.pl. silnice 3 49540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3475
ostat.pl. zeleň 12 37194
Celkem KN 455 4426021
Par. DKM 455 4426021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 73
LV 91
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.03.2022 1:1000 30.03.2022 *)
DKM-KPÚ 05.01.2012 1:1000 05.01.2012 *) část při KPÚ Kačerov u Zdobnice
S-SK GS 1:2880 1840 30.03.2022


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.05.2022 14:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.