k.ú.: 792632 - Souvlastní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576948 - Zdobnice NUTS5 CZ0524576948
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 353103
zahrada 1 641
ovoc. sad 2 20285
travní p. 325 1721465
lesní poz les(ne hospodář) 5 3956
lesní poz 423 2604018
vodní pl. tok přirozený 11 19817
vodní pl. zamokřená pl. 5 8047
zast. pl. zbořeniště 4 1854
zast. pl. 38 28969
ostat.pl. jiná plocha 35 27013
ostat.pl. manipulační pl. 3 2425
ostat.pl. neplodná půda 88 33926
ostat.pl. ostat.komunikace 75 63334
ostat.pl. silnice 8 52780
ostat.pl. zeleň 4 7265
Celkem KN 1076 4948898
Par. DKM 17 28562
Par. KMD 1059 4920336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 37
LV 53
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2014
DKM-KPÚ 09.05.2012 1:1000 09.05.2012 *) část při KPÚ Nebeská Rybná
S-SK GS 1:2880 1840 21.07.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 19:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.