k.ú.: 792683 - Zdounky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 19 20495
orná půda 1532 5211289
zahrada 497 385214
ovoc. sad 82 254174
travní p. mez, stráň 80 55672
travní p. 380 951181
lesní poz les(ne hospodář) 1 85
lesní poz ostat.komunikace 1 189
lesní poz 196 1959993
vodní pl. tok přirozený 183 86444
vodní pl. tok umělý 11 8605
zast. pl. 701 215233
ostat.pl. dráha 47 94968
ostat.pl. jiná plocha 197 127543
ostat.pl. manipulační pl. 52 146821
ostat.pl. mez, stráň 181 145848
ostat.pl. neplodná půda 31 7796
ostat.pl. ostat.komunikace 326 158304
ostat.pl. pohřeb. 2 7248
ostat.pl. silnice 158 166298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14707
ostat.pl. zeleň 96 85723
Celkem KN 4776 10103830
Par. DKM 4776 10103830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 301
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 96
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 54
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 684
byt.z. byt 166
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 172
LV 1070
spoluvlastník 1903

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2000
THM-V 1:2000 30.06.1975 09.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.06.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 08:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.