k.ú.: 792721 - Zelená Hora na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593702 - Zelená Hora NUTS5 CZ0646593702
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 2209750
zahrada 192 131820
ovoc. sad 2 6984
travní p. 82 225076
lesní poz 2 2812
vodní pl. nádrž přírodní 1 177
vodní pl. nádrž umělá 1 7931
zast. pl. zbořeniště 3 225
zast. pl. 184 62607
ostat.pl. jiná plocha 36 95827
ostat.pl. manipulační pl. 32 37478
ostat.pl. neplodná půda 7 36620
ostat.pl. ostat.komunikace 51 78595
ostat.pl. silnice 4 64088
Celkem KN 1014 2959990
Par. DKM 1014 2959990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 122
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 172
LV 292
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2000 1:1000 20.12.2000 *) extravilán
DKM 1:1000 29.05.1996 mapování ZMVM - DKM - intravilán
DKM 1:1000 26.05.1996 20.12.2000 KPÚ na části k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.05.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 18:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.