k.ú.: 792888 - Telice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541486 - Prostiboř NUTS5 CZ0327541486
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 864
orná půda 63 1929929
zahrada 38 30700
travní p. mez, stráň 2 1476
travní p. 76 414671
lesní poz 26 503449
vodní pl. nádrž umělá 6 26109
vodní pl. tok přirozený 3 5653
vodní pl. tok umělý 1 3463
zast. pl. zbořeniště 3 1896
zast. pl. 50 21146
ostat.pl. jiná plocha 38 27950
ostat.pl. neplodná půda 45 52416
ostat.pl. ostat.komunikace 46 45416
ostat.pl. pohřeb. 1 2266
ostat.pl. silnice 4 32703
ostat.pl. zeleň 3 9982
Celkem KN 408 3110089
Par. KMD 408 3110089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 46
LV 62
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 02.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 14:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.