k.ú.: 792900 - Zhoř u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 580694 - Němčice NUTS5 CZ0533580694
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1004772
zahrada 176 124359
ovoc. sad 1 13913
travní p. 192 270267
lesní poz 95 1264027
zast. pl. zbořeniště 4 828
zast. pl. 163 28517
ostat.pl. jiná plocha 87 44797
ostat.pl. ostat.komunikace 112 63399
ostat.pl. pohřeb. 1 897
ostat.pl. silnice 35 31237
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1782
ostat.pl. zeleň 3 143
Celkem KN 1128 2848938
Par. KMD 1128 2848938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 159
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 206
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.03.2014
S-SK GS 1:2880 1839 11.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.