k.ú.: 792918 - Zhoř u Rohozce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582735 - Zhoř NUTS5 CZ0643582735
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1104022
zahrada 53 39065
ovoc. sad 6 17653
travní p. 98 182175
lesní poz 93 627513
vodní pl. nádrž umělá 2 1849
zast. pl. zbořeniště 1 496
zast. pl. 39 14080
ostat.pl. jiná plocha 17 5092
ostat.pl. manipulační pl. 4 4222
ostat.pl. neplodná půda 19 58112
ostat.pl. ostat.komunikace 37 30144
ostat.pl. silnice 2 10309
Celkem KN 517 2094732
Par. KMD 517 2094732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 39
LV 60
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
KM-D 1:2880 17.07.2000 25.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.