k.ú.: 792926 - Zhoř u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588253 - Zhoř NUTS5 CZ0632588253
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 564 3666729
zahrada 154 55266
ovoc. sad 4 25164
travní p. 406 1125652
lesní poz 51 415721
vodní pl. nádrž umělá 2 8686
vodní pl. rybník 12 44295
vodní pl. tok přirozený 77 16067
vodní pl. tok umělý 14 3196
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. zbořeniště 1 77
zast. pl. 245 99120
ostat.pl. jiná plocha 88 55601
ostat.pl. manipulační pl. 23 22622
ostat.pl. neplodná půda 66 36462
ostat.pl. ostat.komunikace 124 96773
ostat.pl. pohřeb. 1 1420
ostat.pl. silnice 12 76741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 51402
ostat.pl. zeleň 7 10180
Celkem KN 1871 5811210
Par. KMD 1871 5811210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 145
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 38
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 235
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 258
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 14:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.