k.ú.: 792951 - Zhoř u Pacova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548511 - Pacov NUTS5 CZ0633548511
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 1510628
zahrada 54 34003
travní p. 127 257399
lesní poz 167 1326182
vodní pl. rybník 1 629
vodní pl. tok přirozený 7 19564
vodní pl. tok umělý 18 2742
vodní pl. zamokřená pl. 1 794
zast. pl. společný dvůr 4 140
zast. pl. zbořeniště 1 102
zast. pl. 41 21824
ostat.pl. dobývací prost. 5 23071
ostat.pl. jiná plocha 60 52905
ostat.pl. manipulační pl. 7 6146
ostat.pl. neplodná půda 30 32577
ostat.pl. ostat.komunikace 125 75986
ostat.pl. pohřeb. 2 3820
ostat.pl. silnice 1 27734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 34483
Celkem KN 1130 3430729
Par. KMD 1130 3430729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 41
LV 78
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.02.2012
S-SK GS 1:2880 1829 29.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.