k.ú.: 792969 - Zhořec u Pacova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561363 - Zhořec NUTS5 CZ0633561363
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 476 2022246
zahrada 89 73549
travní p. 282 721992
lesní poz 233 2563663
vodní pl. rybník 6 31832
vodní pl. tok přirozený 10 22445
vodní pl. tok umělý 4 489
vodní pl. zamokřená pl. 7 2829
zast. pl. společný dvůr 10 2105
zast. pl. zbořeniště 3 491
zast. pl. 97 52058
ostat.pl. jiná plocha 104 81841
ostat.pl. manipulační pl. 85 65435
ostat.pl. neplodná půda 63 34848
ostat.pl. ostat.komunikace 188 102961
ostat.pl. silnice 54 36975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15612
Celkem KN 1719 5831371
Par. KMD 1719 5831371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 95
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 170
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK GS 1:2880 1829 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.