k.ú.: 792993 - Zlámanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592854 - Zlámanec NUTS5 CZ0722592854
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 30519
zahrada 116 107138
ovoc. sad 1 4860
travní p. 655 3707064
lesní poz 217 3728811
vodní pl. nádrž umělá 1 1082
vodní pl. tok přirozený 29 46254
vodní pl. zamokřená pl. 1 1097
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 24 4245
zast. pl. 191 63144
ostat.pl. jiná plocha 98 121477
ostat.pl. manipulační pl. 16 30950
ostat.pl. neplodná půda 10 4134
ostat.pl. ostat.komunikace 106 200901
ostat.pl. pohřeb. 3 3372
ostat.pl. silnice 20 31538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 9828
ostat.pl. zeleň 23 27614
Celkem KN 1581 8124043
Par. DKM 927 4248255
Par. KMD 654 3875788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
Celkem BUD 186
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 337
spoluvlastník 645

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 27.10.2015 1:1000 27.10.2015 *)
DKM-KPÚ 31.10.2012 1:1000 31.10.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.10.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.05.2022 08:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.