k.ú.: 793001 - Zlámanka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 920 1921645
zahrada 148 106700
ovoc. sad 7 22684
travní p. mez, stráň 3 2870
travní p. 234 196622
lesní poz 31 49199
vodní pl. tok přirozený 7 15168
vodní pl. tok umělý 30 2826
vodní pl. zamokřená pl. 1 895
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. 120 39724
ostat.pl. jiná plocha 33 19943
ostat.pl. manipulační pl. 56 41655
ostat.pl. neplodná půda 21 6228
ostat.pl. ostat.komunikace 354 54143
ostat.pl. pohřeb. 2 2568
ostat.pl. silnice 137 35894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6499
ostat.pl. zeleň 2 5798
Celkem KN 2114 2531087
Par. KMD 2114 2531087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 67
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 107
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 212
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2012
KM-D 1:1000 24.06.1999 14.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 24.06.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.