k.ú.: 793035 - Rájov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545864 - Zlatá Koruna NUTS5 CZ0312545864
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1432104
zahrada 73 63871
ovoc. sad 3 15605
travní p. 90 628494
lesní poz 139 470854
vodní pl. nádrž umělá 1 1108
vodní pl. rybník 3 9425
vodní pl. tok přirozený 1 116119
vodní pl. tok umělý 5 5056
vodní pl. zamokřená pl. 1 2989
zast. pl. 112 33945
ostat.pl. jiná plocha 27 17394
ostat.pl. manipulační pl. 19 14676
ostat.pl. neplodná půda 79 180596
ostat.pl. ostat.komunikace 50 92702
ostat.pl. pohřeb. 1 1884
ostat.pl. silnice 15 81591
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3566
ostat.pl. zeleň 1 1101
Celkem KN 761 3173080
Par. DKM 761 3173080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 112
LV 169
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.11.2011 1:1000 16.11.2011 *)
DKM 1:1000 13.12.2005
ZMVM 1:2000 23.03.1988 13.12.2005
S-SK GS 1:2880 1827 23.03.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.