k.ú.: 793051 - Lhotka u Zlaté Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563862 - Zlatá Olešnice NUTS5 CZ0512563862
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 672902
zahrada 79 75001
travní p. skleník-pařeniš. 1 52
travní p. 248 434259
lesní poz les(ne hospodář) 4 187945
lesní poz 251 2630130
vodní pl. nádrž umělá 5 4470
vodní pl. tok přirozený 5 54654
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 7 1055
zast. pl. 98 16151
ostat.pl. dráha 1 1171
ostat.pl. jiná plocha 12 7670
ostat.pl. manipulační pl. 5 1603
ostat.pl. neplodná půda 65 38218
ostat.pl. ostat.komunikace 67 66659
ostat.pl. silnice 24 61828
ostat.pl. zeleň 5 15040
Celkem KN 1002 4268833
Par. DKM 1002 4268833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 10
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 96
LV 149
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.10.2001 1:1000 01.10.2001 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 01.05.1992 01.10.2001 Od -dle údajů KP. ZMVM Olešnice.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1992 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 22:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.