k.ú.: 793078 - Zlatá Olešnice Semilská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563862 - Zlatá Olešnice NUTS5 CZ0512563862
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 283874
zahrada 110 129668
ovoc. sad 4 31034
travní p. 719 1919280
lesní poz 476 1906257
vodní pl. tok přirozený 11 9407
vodní pl. tok umělý 1 430
zast. pl. společný dvůr 3 1327
zast. pl. zbořeniště 23 2192
zast. pl. 217 37682
ostat.pl. jiná plocha 19 9120
ostat.pl. manipulační pl. 20 13223
ostat.pl. neplodná půda 149 153535
ostat.pl. ostat.komunikace 166 150374
ostat.pl. silnice 16 82296
ostat.pl. zeleň 2 2253
Celkem KN 1995 4731952
Par. DKM 1995 4731952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 27
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 205
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 288
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 12.12.2001 1:1000 12.12.2001 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 01.05.1992 12.12.2001 Od -dle údajů KP. ZMVM Olešnice.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1992 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.