k.ú.: 793086 - Zlatá Olešnice Navarovská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563862 - Zlatá Olešnice NUTS5 CZ0512563862
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 1295484
zahrada 148 169404
travní p. 496 849120
lesní poz les(ne hospodář) 6 41104
lesní poz 240 808167
vodní pl. nádrž umělá 1 921
vodní pl. tok přirozený 1 9625
vodní pl. tok umělý 1 435
zast. pl. společný dvůr 2 85
zast. pl. zbořeniště 10 1033
zast. pl. 240 51834
ostat.pl. jiná plocha 11 2082
ostat.pl. manipulační pl. 68 70111
ostat.pl. neplodná půda 94 70275
ostat.pl. ostat.komunikace 168 126035
ostat.pl. pohřeb. 1 5458
ostat.pl. silnice 5 55621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3515
ostat.pl. zeleň 5 6687
Celkem KN 1781 3566996
Par. DKM 1781 3566996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 16
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. ubyt.zař 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 235
byt.z. byt 24
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 35
LV 380
spoluvlastník 659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 12.12.2002 1:1000 12.12.2002 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 01.05.1992 12.12.2002 Od -dle údajů KP. ZMVM Olešnice.
S-SK GS 1:2880 1824 01.05.1992 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 05:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.