k.ú.: 793124 - Kamberk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 531031 - Kamberk NUTS5 CZ0201531031
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 6538866
zahrada 163 116520
travní p. 375 1077637
lesní poz 539 2293793
vodní pl. nádrž přírodní 3 2569
vodní pl. nádrž umělá 1 21174
vodní pl. rybník 10 149969
vodní pl. tok přirozený 22 93416
vodní pl. tok umělý 19 10630
vodní pl. zamokřená pl. 4 25651
zast. pl. společný dvůr 3 1857
zast. pl. zbořeniště 10 1135
zast. pl. 275 114153
ostat.pl. jiná plocha 85 134993
ostat.pl. manipulační pl. 39 45001
ostat.pl. neplodná půda 171 338425
ostat.pl. ostat.komunikace 184 247267
ostat.pl. pohřeb. 3 2646
ostat.pl. silnice 22 83728
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10491
ostat.pl. zeleň 5 41619
Celkem KN 2461 11351540
Par. DKM 970 8154358
Par. KMD 1491 3197182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 142
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 6
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 251
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 365
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
DKM-KPÚ 12.01.2006 1:1000 20.04.2006 *) KPÚ na části
S-SK GS 1829 31.10.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 17.05.2022 16:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.