k.ú.: 793132 - Dolní Údolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 597996 - Zlaté Hory NUTS5 CZ0711597996
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 12181
zahrada 207 130063
travní p. 204 1387546
lesní poz ostat.komunikace 3 5957
lesní poz 245 4619666
vodní pl. nádrž umělá 1 889
vodní pl. tok přirozený 11 37683
vodní pl. zamokřená pl. 1 231
zast. pl. zbořeniště 84 18559
zast. pl. 76 23149
ostat.pl. jiná plocha 24 14968
ostat.pl. manipulační pl. 2 1120
ostat.pl. neplodná půda 126 71037
ostat.pl. ostat.komunikace 87 58983
ostat.pl. pohřeb. 1 1142
ostat.pl. silnice 8 85425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3172
ostat.pl. zeleň 4 1336
Celkem KN 1090 6473107
Par. KMD 1090 6473107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 51
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 120
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2016
KM-D 1:2000 06.10.2000 26.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 06.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 02:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.