k.ú.: 793141 - Horní Údolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 597996 - Zlaté Hory NUTS5 CZ0711597996
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 53699
zahrada 126 67998
travní p. 132 738079
lesní poz ostat.komunikace 6 30196
lesní poz 165 18749847
vodní pl. tok přirozený 6 88781
vodní pl. zamokřená pl. 1 1204
zast. pl. společný dvůr 1 158
zast. pl. zbořeniště 73 15110
zast. pl. 63 15913
ostat.pl. jiná plocha 21 6388
ostat.pl. neplodná půda 25 12200
ostat.pl. ostat.komunikace 55 67695
ostat.pl. pohřeb. 1 1156
ostat.pl. silnice 2 35850
Celkem KN 689 19884274
Par. KMD 689 19884274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
rozestav. 1
Celkem BUD 62
LV 97
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
KM-D 1:2000 06.10.2000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 06.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 22.05.2022 00:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.