k.ú.: 793205 - Zlátenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598666 - Zlátenka NUTS5 CZ0633598666
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 1226771
zahrada 33 16394
travní p. 70 553223
lesní poz 51 333300
vodní pl. rybník 2 3760
vodní pl. tok přirozený 1 3352
vodní pl. zamokřená pl. 1 134
zast. pl. společný dvůr 4 496
zast. pl. 39 16472
ostat.pl. dráha 1 12872
ostat.pl. jiná plocha 43 47081
ostat.pl. manipulační pl. 9 22910
ostat.pl. neplodná půda 13 27659
ostat.pl. ostat.komunikace 35 52250
ostat.pl. silnice 4 60727
Celkem KN 367 2377401
Par. DKM 367 2377401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 38
LV 80
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.04.2003
DKM-KPÚ 10.03.2003 1:1000 10.03.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1829 10.04.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 10:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.