k.ú.: 793221 - Zlatníky u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539881 - Zlatníky-Hodkovice NUTS5 CZ020A539881
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 532 3901844
zahrada 182 97337
ovoc. sad 12 17860
travní p. 18 84019
lesní poz 17 39408
vodní pl. mez, stráň 2 1990
vodní pl. nádrž umělá 8 3106
vodní pl. tok přirozený 20 13207
vodní pl. tok umělý 1 2427
vodní pl. zamokřená pl. 2 10018
zast. pl. zbořeniště 1 70
zast. pl. 446 114799
ostat.pl. jiná plocha 98 75682
ostat.pl. manipulační pl. 21 27100
ostat.pl. neplodná půda 6 17465
ostat.pl. ostat.komunikace 76 103792
ostat.pl. pohřeb. 2 4569
ostat.pl. silnice 16 68586
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12219
ostat.pl. zeleň 39 74660
Celkem KN 1500 4670158
PK 151 1062902
Celkem ZE 151 1062902
Par. DKM 292 2954657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 244
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 439
obč.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 480
spoluvlastník 668

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.04.2022
S-SK GS 1:2880 1841 29.04.2022 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 16.05.2022 08:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.