k.ú.: 793264 - Zličín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 636 1150332
zahrada 335 149483
ovoc. sad 1 5860
travní p. 84 112748
vodní pl. nádrž umělá 1 2431
vodní pl. rybník 10 37915
vodní pl. tok přirozený 50 10045
vodní pl. zamokřená pl. 2 987
zast. pl. společný dvůr 7 1256
zast. pl. zbořeniště 2 2450
zast. pl. 672 359156
ostat.pl. dráha 28 66067
ostat.pl. jiná plocha 503 488175
ostat.pl. manipulační pl. 118 270068
ostat.pl. neplodná půda 12 5616
ostat.pl. ostat.komunikace 431 229430
ostat.pl. pohřeb. 1 2581
ostat.pl. silnice 73 202007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 29655
ostat.pl. zeleň 109 49543
Celkem KN 3083 3175805
Par. DKM 3083 3175805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 104
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 309
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 632
byt.z. ateliér 31
byt.z. byt 2444
byt.z. garáž 61
byt.z. j.nebyt 134
obč.z. byt 835
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 40
obč.z. j.nebyt 221
Celkem JED 3768
LV 4131
spoluvlastník 9387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2014
THM-V 1:1000 15.12.1973 05.05.2014
S-SK GS 1:2880 1840 05.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 05:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.