k.ú.: 793281 - Zliv u Libáně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573108 - Libáň NUTS5 CZ0522573108
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 8474
orná půda 309 2041473
zahrada 60 47259
ovoc. sad 5 5760
travní p. 159 363570
lesní poz 52 1274283
vodní pl. nádrž přírodní 1 3896
vodní pl. nádrž umělá 1 1650
vodní pl. rybník 2 14542
vodní pl. tok přirozený 135 49331
vodní pl. tok umělý 1 1109
vodní pl. zamokřená pl. 2 977
zast. pl. zbořeniště 3 1841
zast. pl. 73 50134
ostat.pl. dráha 1 3499
ostat.pl. jiná plocha 12 4613
ostat.pl. manipulační pl. 11 16379
ostat.pl. neplodná půda 17 9962
ostat.pl. ostat.komunikace 74 80333
ostat.pl. pohřeb. 1 1262
ostat.pl. silnice 2 31088
Celkem KN 923 4011435
Par. DKM 923 4011435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 29
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 67
LV 137
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1989 28.06.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 19:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.