k.ú.: 793299 - Bojanovice u Zlobic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589217 - Zlobice NUTS5 CZ0721589217
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 4819
orná půda 118 1514974
zahrada 98 75088
ovoc. sad 6 75139
travní p. 7 11025
lesní poz 2 24668
vodní pl. nádrž umělá 2 896
vodní pl. tok přirozený 10 9915
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 23
zast. pl. společný dvůr 1 283
zast. pl. zbořeniště 4 748
zast. pl. 89 31162
ostat.pl. jiná plocha 37 16939
ostat.pl. manipulační pl. 13 4802
ostat.pl. neplodná půda 16 21922
ostat.pl. ostat.komunikace 61 63353
ostat.pl. silnice 14 15450
ostat.pl. zeleň 18 29462
Celkem KN 498 1900668
Par. DKM 498 1900668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 16
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 89
LV 152
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.04.2013
DKM 1:1000 13.11.2000
S-SK ŠD 1:2500 1934 13.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 24.05.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.