k.ú.: 793302 - Zlobice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589217 - Zlobice NUTS5 CZ0721589217
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 3475447
zahrada 210 109052
ovoc. sad 7 27067
travní p. 23 24744
lesní poz 6 510565
vodní pl. tok přirozený 7 82242
vodní pl. tok umělý 10 25855
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 14
zast. pl. 232 85023
ostat.pl. jiná plocha 47 13009
ostat.pl. manipulační pl. 21 24939
ostat.pl. ostat.komunikace 108 197363
ostat.pl. pohřeb. 1 1774
ostat.pl. silnice 43 50562
ostat.pl. skládka 1 1409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11864
ostat.pl. zeleň 13 94815
Celkem KN 921 4735744
Par. DKM 921 4735744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 147
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 229
byt.z. byt 16
obč.z. byt 4
Celkem JED 20
LV 295
spoluvlastník 462

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.10.2009 1:1000 15.10.2009 *)
DKM 1:1000 03.11.2003
S-SK ŠD 1:2500 1914 03.11.2003
S-SK ŠS 1:2880 1830 07.08.1914


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.