k.ú.: 793337 - Zlonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533114 - Zlonice NUTS5 CZ0203533114
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 3192233
chmelnice 64 923626
zahrada 360 205734
ovoc. sad 25 65354
travní p. 33 111159
lesní poz les(ne hospodář) 3 41045
lesní poz 4 7647
vodní pl. nádrž umělá 5 29046
vodní pl. tok přirozený 25 40649
zast. pl. společný dvůr 12 3652
zast. pl. zbořeniště 9 1999
zast. pl. 853 284990
ostat.pl. dráha 8 61620
ostat.pl. jiná plocha 100 84906
ostat.pl. manipulační pl. 142 261369
ostat.pl. neplodná půda 33 44179
ostat.pl. ostat.komunikace 143 160521
ostat.pl. pohřeb. 3 11610
ostat.pl. silnice 23 108802
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26444
ostat.pl. zeleň 22 55514
Celkem KN 2160 5722099
PK 93 323289
Celkem ZE 93 323289
Par. DKM 339 4009126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 468
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 74
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 100
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 54
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 825
byt.z. byt 106
byt.z. garáž 28
obč.z. byt 2
Celkem JED 136
LV 803
spoluvlastník 1237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.07.2003 1:1000 13.08.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.05.2022 02:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.