k.ú.: 793388 - Zminný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574899 - Dašice NUTS5 CZ0532574899
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 422 2838706
zahrada 123 80129
ovoc. sad 2 8249
travní p. 34 37444
lesní poz 96 601169
vodní pl. nádrž umělá 4 2902
vodní pl. tok umělý 107 47851
vodní pl. zamokřená pl. 5 8611
zast. pl. společný dvůr 4 181
zast. pl. zbořeniště 1 1066
zast. pl. 179 58763
ostat.pl. dráha 13 75945
ostat.pl. jiná plocha 33 9894
ostat.pl. manipulační pl. 13 11111
ostat.pl. neplodná půda 19 5306
ostat.pl. ostat.komunikace 112 38832
ostat.pl. silnice 13 56676
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7036
ostat.pl. zeleň 4 10268
Celkem KN 1186 3900139
Par. DKM 1186 3900139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 171
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 281
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.06.1988 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 02:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.