k.ú.: 793400 - Znětínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597139 - Znětínek NUTS5 CZ0635597139
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 2312534
zahrada 98 43048
travní p. 266 358365
lesní poz les s budovou 1 89
lesní poz 152 1318741
vodní pl. nádrž umělá 5 3059
vodní pl. rybník 11 66316
vodní pl. tok přirozený 33 9793
vodní pl. tok umělý 43 11645
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 24
zast. pl. 118 45814
ostat.pl. jiná plocha 51 18797
ostat.pl. manipulační pl. 20 20775
ostat.pl. neplodná půda 2 1178
ostat.pl. ostat.komunikace 68 62140
ostat.pl. silnice 11 29084
Celkem KN 1519 4301402
Par. KMD 1519 4301402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 117
LV 132
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 03.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 06:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.