k.ú.: 793418 - Znojmo-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 1965
orná půda skleník-pařeniš. 2 626
orná půda 936 2146889
vinice 56 152101
zahrada mez, stráň 3 1870
zahrada skleník-pařeniš. 10 3152
zahrada 3768 2600629
ovoc. sad 27 72164
travní p. 106 48403
lesní poz les(ne hospodář) 15 401390
lesní poz 32 229882
vodní pl. nádrž umělá 4 534
vodní pl. tok přirozený 22 110891
vodní pl. tok umělý 1 183
vodní pl. zamokřená pl. 1 2027
zast. pl. společný dvůr 42 15423
zast. pl. zbořeniště 27 9674
zast. pl. 6997 1523777
ostat.pl. dráha 29 298096
ostat.pl. jiná plocha 1631 992299
ostat.pl. manipulační pl. 196 403365
ostat.pl. mez, stráň 3 840
ostat.pl. neplodná půda 213 194040
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 11395
ostat.pl. ostat.komunikace 913 1112032
ostat.pl. pohřeb. 5 43856
ostat.pl. silnice 86 226155
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 89364
ostat.pl. zeleň 373 348598
Celkem KN 15536 11041620
Par. DKM 15536 11041620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. byt.dům 673
č.p. doprava 10
č.p. garáž 47
č.p. jiná st. 56
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 413
č.p. prům.obj 14
č.p. rod.dům 1841
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1048
č.e. jiná st. 27
č.e. rod.rekr 413
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 21
bez čp/če garáž 725
bez čp/če jiná st. 1092
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 139
bez čp/če prům.obj 63
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 38
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 93
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 42
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 8
s roz.jed 4
Celkem BUD 6862
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 7172
byt.z. dílna 56
byt.z. garáž 505
byt.z. j.nebyt 205
byt.z. rozest. 12
obč.z. byt 560
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 26
obč.z. j.nebyt 76
obč.z. rozest. 101
obč.z. sk.bneb 3
Celkem JED 8724
LV 13778
spoluvlastník 25545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2011 1:1000 19.12.2011 *) část k.ú. podkladě výsledků JPÚ (upřesnění přídělů lokalita "Mansberk a zahrádky")
DKM 1:1000 19.10.2009 Intravilán a část extravilánu (mimo JPÚ "Mansberk")
Ins. A 1:1000 06.11.1952 19.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 02:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.