k.ú.: 793426 - Znojmo-Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 1484355
zahrada 271 287304
ovoc. sad mez, stráň 1 741
ovoc. sad 25 125395
travní p. 52 87864
lesní poz les(ne hospodář) 62 4858357
lesní poz 14 304590
vodní pl. nádrž umělá 2 303762
vodní pl. tok přirozený 27 165646
vodní pl. zamokřená pl. 1 1968
zast. pl. zbořeniště 6 1263
zast. pl. 277 57028
ostat.pl. dráha 1 147
ostat.pl. jiná plocha 79 90342
ostat.pl. manipulační pl. 14 21274
ostat.pl. neplodná půda 65 53092
ostat.pl. ostat.komunikace 77 102989
ostat.pl. pohřeb. 1 1361
ostat.pl. silnice 7 39685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5808
ostat.pl. zeleň 17 42989
Celkem KN 1119 8035960
Par. DKM 1119 8035960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 123
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 268
LV 267
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2004 část k.ú. převodem, část k.ú. přepracováním, DKM na celém k.ú.
ZMVM 1:1000 01.11.1981 19.12.2004 část extravilánu
ZMVM 1:2000 01.11.1981 19.12.2004 část extravilánu
Ins. A 1:1000 01.01.1952 19.12.2004 intravilán + část extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.10.1981 část extravilánu


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 28.05.2022 18:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.