k.ú.: 793647 - Nesměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534633 - Zruč nad Sázavou NUTS5 CZ0205534633
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 730045
zahrada 76 46112
travní p. 113 158672
lesní poz 22 783471
vodní pl. nádrž umělá 5 832616
vodní pl. tok přirozený 3 136805
zast. pl. společný dvůr 4 146
zast. pl. zbořeniště 12 2664
zast. pl. 116 123422
ostat.pl. jiná plocha 101 80320
ostat.pl. manipulační pl. 36 55932
ostat.pl. neplodná půda 13 4405
ostat.pl. ostat.komunikace 65 28805
ostat.pl. silnice 6 38777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 488
ostat.pl. zeleň 5 744
Celkem KN 697 3023424
Par. KMD 697 3023424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 110
LV 128
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.05.2022 01:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.