k.ú.: 793698 - Zubčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545872 - Zubčice NUTS5 CZ0312545872
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 4024860
zahrada skleník-pařeniš. 1 23
zahrada 171 112788
ovoc. sad 1 3081
travní p. 455 1954510
lesní poz 664 2536694
vodní pl. nádrž umělá 6 12032
vodní pl. rybník 2 84755
vodní pl. tok přirozený 30 29012
vodní pl. tok umělý 16 14671
vodní pl. zamokřená pl. 8 33338
zast. pl. společný dvůr 2 557
zast. pl. 262 84584
ostat.pl. jiná plocha 96 126128
ostat.pl. manipulační pl. 68 57005
ostat.pl. neplodná půda 86 104582
ostat.pl. ostat.komunikace 194 184119
ostat.pl. silnice 20 123194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2775
Celkem KN 2402 9488708
Par. DKM 2402 9488708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 248
obč.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 362
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.01.2010 1:1000 02.02.2010 *)
DKM 12.02.2004 1:1000 29.12.2003 *)
ZMVM 1:2000 15.12.1992 12.02.2004
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 04:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.