k.ú.: 793817 - Sedlečko u Soběslavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599263 - Sedlečko u Soběslavě NUTS5 CZ0317599263
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 1214188
zahrada 77 56828
travní p. 240 674534
lesní poz 83 505773
vodní pl. nádrž přírodní 1 1984
vodní pl. rybník 4 34499
vodní pl. tok přirozený 30 24037
vodní pl. tok umělý 16 5573
zast. pl. 121 41614
ostat.pl. dráha 16 15434
ostat.pl. jiná plocha 158 142805
ostat.pl. manipulační pl. 5 2343
ostat.pl. neplodná půda 5 3741
ostat.pl. ostat.komunikace 91 113597
ostat.pl. silnice 13 22765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 263
ostat.pl. zeleň 6 561
Celkem KN 1072 2860539
Par. DKM 1072 2860539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 71
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 118
LV 208
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.08.2009 1:1000 21.08.2009 *) extravilán
DKM 1:1000 31.03.2008
ZMVM 1:2000 16.04.1986 21.08.2009
S-SK GS 1:2880 1828 31.03.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 02:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.