k.ú.: 793892 - Zvěstovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548626 - Zvěstovice NUTS5 CZ0631548626
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 2367227
zahrada 66 62783
ovoc. sad 3 15746
travní p. 127 186489
lesní poz 74 147036
vodní pl. nádrž umělá 2 706
vodní pl. rybník 1 47928
vodní pl. tok přirozený 8 14446
vodní pl. tok umělý 2 5450
zast. pl. 72 53471
ostat.pl. jiná plocha 7 6860
ostat.pl. manipulační pl. 13 9053
ostat.pl. neplodná půda 13 12928
ostat.pl. ostat.komunikace 38 34858
ostat.pl. pohřeb. 1 1323
ostat.pl. silnice 12 33679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2035
Celkem KN 787 3002018
Par. DKM 24 430671
Par. KMD 763 2571347
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 67
LV 135
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.06.2018
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1838 04.09.2017 doplnění parcel LV 0 do KMD - parcely ZE původ GP budou obnovena v rámci JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.