k.ú.: 793922 - Vlkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544779 - Lišov NUTS5 CZ0311544779
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 1656085
zahrada 87 59306
ovoc. sad 1 465
travní p. 120 287587
lesní poz 81 487441
vodní pl. nádrž umělá 1 14820
vodní pl. rybník 6 1089818
vodní pl. tok umělý 101 21245
vodní pl. zamokřená pl. 19 42504
zast. pl. společný dvůr 1 291
zast. pl. zbořeniště 2 125
zast. pl. 91 41436
ostat.pl. jiná plocha 58 40350
ostat.pl. manipulační pl. 9 7192
ostat.pl. neplodná půda 4 4426
ostat.pl. ostat.komunikace 31 32774
ostat.pl. silnice 5 32518
Celkem KN 956 3818383
Par. DKM 956 3818383
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 83
LV 120
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.1998
ZMVM 1:2000 15.12.1990 30.10.1998
S-SK GS 1:2880 1870 15.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.07.2024 00:36

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.