k.ú.: 793973 - Zvíkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 541061 - Zvíkovec NUTS5 CZ0326541061
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1860448
zahrada 137 127171
ovoc. sad 14 13056
travní p. 134 771092
lesní poz 20 370822
vodní pl. nádrž přírodní 6 2940
vodní pl. nádrž umělá 3 3055
vodní pl. tok přirozený 8 142275
vodní pl. tok umělý 2 5363
zast. pl. společný dvůr 1 2367
zast. pl. zbořeniště 3 763
zast. pl. 204 58924
ostat.pl. jiná plocha 62 42921
ostat.pl. manipulační pl. 26 13640
ostat.pl. neplodná půda 122 318772
ostat.pl. ostat.komunikace 84 116696
ostat.pl. pohřeb. 1 1937
ostat.pl. silnice 21 69592
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12291
ostat.pl. zeleň 2 17177
Celkem KN 1007 3951302
Par. DKM 1007 3951302
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 199
LV 263
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.08.2010
DKM-KPÚ 16.12.2009 1:1000 16.12.2009 *)
THM-G 1:2000 20.04.1981 23.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 20.04.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 06:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.