k.ú.: 793981 - Zvíkovské Podhradí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562165 - Zvíkovské Podhradí NUTS5 CZ0314562165
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 429868
zahrada 125 118309
ovoc. sad 1 3101
travní p. 23 40078
lesní poz 38 2422164
vodní pl. nádrž umělá 6 690500
vodní pl. rybník 3 9216
vodní pl. tok přirozený 3 394856
zast. pl. 183 59351
ostat.pl. jiná plocha 31 18789
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 795
ostat.pl. manipulační pl. 10 8629
ostat.pl. neplodná půda 8 7553
ostat.pl. ostat.komunikace 53 44446
ostat.pl. silnice 8 68904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 56525
ostat.pl. zeleň 7 5252
Celkem KN 540 4378336
PK 70 411987
Celkem ZE 70 411987
Par. DKM 387 308295
Par. KMD 103 3607667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 175
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 169
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2021
DKM 1:1000 07.10.2020 Mapování intravilánu
S-SK GS 1:2880 1830


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 17.05.2022 06:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.