k.ú.: 794091 - Zvole u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541478 - Zvole NUTS5 CZ0715541478
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 524 2406111
zahrada 367 274202
ovoc. sad 4 14878
travní p. 320 1467181
lesní poz 198 1334991
vodní pl. nádrž přírodní 2 6392
vodní pl. nádrž umělá 1 232
vodní pl. tok přirozený 27 106378
vodní pl. zamokřená pl. 1 14822
zast. pl. společný dvůr 6 1458
zast. pl. zbořeniště 11 2401
zast. pl. 415 130198
ostat.pl. dráha 10 69157
ostat.pl. jiná plocha 108 117170
ostat.pl. manipulační pl. 36 23463
ostat.pl. neplodná půda 87 142543
ostat.pl. ostat.komunikace 135 190804
ostat.pl. pohřeb. 1 5696
ostat.pl. silnice 44 217242
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26646
ostat.pl. zeleň 7 12831
Celkem KN 2310 6564796
EN 1 238
PK 1 5042
Celkem ZE 2 5280
Par. DKM 1065 5794833
Par. KMD 1245 769963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 272
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 393
byt.z. byt 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 533
spoluvlastník 713

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.05.2017
KMD 1:1000 17.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1884 04.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.