k.ú.: 794104 - Zvoleněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533122 - Zvoleněves NUTS5 CZ0203533122
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 3388844
zahrada 303 114484
ovoc. sad 18 63895
travní p. 33 19560
lesní poz 6 68269
vodní pl. nádrž umělá 4 22832
vodní pl. rybník 1 30266
vodní pl. tok přirozený 12 11153
zast. pl. společný dvůr 7 825
zast. pl. zbořeniště 13 3256
zast. pl. 392 156754
ostat.pl. dráha 7 51197
ostat.pl. jiná plocha 66 54845
ostat.pl. manipulační pl. 48 104983
ostat.pl. neplodná půda 35 49986
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1155
ostat.pl. ostat.komunikace 129 118473
ostat.pl. pohřeb. 1 6668
ostat.pl. silnice 20 105497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 47533
ostat.pl. zeleň 47 173783
Celkem KN 1350 4594258
PK 17 40972
Celkem ZE 17 40972
Par. DKM 252 3594901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 225
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
Celkem BUD 383
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 4
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 44
LV 481
spoluvlastník 823

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.01.2013
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.05.2022 04:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.