k.ú.: 794139 - Žabeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552691 - Žabeň NUTS5 CZ0802552691
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 573 1562754
zahrada skleník-pařeniš. 1 14
zahrada 304 262767
ovoc. sad 4 9928
travní p. 135 169144
lesní poz 129 162978
vodní pl. nádrž přírodní 2 475
vodní pl. nádrž umělá 2 3255
vodní pl. rybník 3 26068
vodní pl. tok přirozený 136 129671
vodní pl. tok umělý 2 283
vodní pl. zamokřená pl. 28 43257
zast. pl. zbořeniště 3 351
zast. pl. 471 165891
ostat.pl. dráha 13 74988
ostat.pl. jiná plocha 125 207835
ostat.pl. manipulační pl. 78 192938
ostat.pl. neplodná půda 26 9702
ostat.pl. ostat.komunikace 226 206817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 11066
ostat.pl. zeleň 39 115655
Celkem KN 2307 3355837
Par. DKM 2307 3355837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 301
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 39
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 461
LV 488
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2013
THM-G 1:2000 01.10.1973 01.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.10.1973 reprodukce otisku mapy z r. 1921


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 17:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.